วัดป่าเป้า ตั้งอยู่ที่ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่เป็นวัดศิลปะ ไทยใหญ่ผสม พม่าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงามวัดหนึ่งของเชียงใหม่ ตั้งอยู่ตรงข้ามแจ่งศรีภูมิ สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เมื่อปี พ.ศ.2426 โดย หม่อมบัวไหล พระสนมเชื้อสายไทใหญ่ และชาวไทใหญ่ ที่ได้อพยพมายังเชียงใหม่ เมื่อครั้งมีการกวาดต้อนผู้คนจากหัวเมืองต่างๆ โดยมาตั้งถิ่นย่านประตูช้างเผือก ได้มีจิตศรัทธาในการบูรณะวัดใกล้เคียง และขอราชานุญาตสร้างวัดป่าเป้า โดยพระองค์โปรดฯ ให้สร้างขึ้นในบริเวณ หอคำเก่าของพระเจ้ากือนา ที่อยู่นอกกำแพงเมือง ซึ่งรกร้างขาดการดูแลเนื่องจากภาวะความไม่สงบของสงครามกับพม่า โดยมีต้นเป้าขึ้นปกคลุมจนเป็นป่า อันเป็นที่มาของนามวัด

ศาสนสถานและปูชนียวัตถุภายในวัด ประกอบด้วย

พระธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ศิลปะชาวไทยใหญ่ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานบัวลูกแก้วอกไก่ มีเจดีย์ประจำมุมทั้งสี่ และมีซุ้มจระนำประดิษฐานองค์พระทั้งสี่ทิศ เชิงบันประดับด้วยมกรปูนปั้น ถัดขึ้นไปเป็นชั้นบัวถลาที่รับปากระฆัง โดยมีฉัตรอยู่ส

พระอุโบสถ เป็นพระอุโบสถทรงไทยใหญ่ผสมพม่าแบบตึกผสมไม้ หลังคาทรงจั่วซ้อนชั้นขึ้นไป ส่วนยอดประดับด้วยไม้แกะสลักฝีมือประณีต ชั้นล่างเป็นผนังก่ออิฐถือปูน โดยทำปูนปั้นเป็นซุ้มโค้ง บริเวณช่องหน้าต่างแบบศิลปะตะวันตก

คันธกุฎี เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ที่มีศิลปะผสมผสานระหว่างไทยใหญ่ผสมพม่าและตะวันตก โดยมีผนังทำปูนปั้นเป็นซุ้มโค้งแบบตะวันตก ส่วนยอดเป็นทรงปราสาทซ้อนชั้น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 ภายหลังได้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์

บริเวณด้านหน้าคันธกุฎี (พิพิธภัณฑ์วัดป่าเป้า)

ตุงกระด้าง เป็นตุงที่ทำจากสังกะสีแกะลวดลายอย่างบรรจง เพื่อใช้เป็นครื่องบูชาพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สถูปเจดีย์และสถูปเจดีย์แบบซ้อนชั้น

มอมปูนปั้นเชิงบันได

ประตูทางเข้าบริเวณเจดีย์

กลับประวัติวัดป่าเป้า...


เว็บไซท์นี่เป็นทรัพย์สมบัติของ วัดป่าเป้า

Copyright © 2015 Wat Pa Pao. All Rights Reserved.

Contact us :webmaster@watpapao.org

Phone: (053-418-046)