หน้าแรก

ประวัติวัดป่าเป้า

ประวัติชุมชน

วัฒนธรรมและประเพณี

ข่าวประชาสัมพันธ์


Δ

ประเพณีปอยซอนน้ำ (สงกรานต์) ชาวไทยใหญ่ ที่วัดป่าเป้า เชียงใหม่

เดือนห้า ตรงกับเดือน เมษายน-เดือนพฤษภาคม จะมีงานสงกรานต์ บางปีตรงกับเดือน เมษายน-บางปีตรงกับเดือนพฤษภาคม ประเพณีสงกรานต์มีขั้นตอน 3 ประการคือ-

1. วันสังขารล่อง วันซางจ่านตก คือ วันที่13
2. วันเน่า คือวันที่ 14
3. วันพญาวัน “ วันซางจ่านขึ้น “
ก่อนวันสังขารล่อง หรือในวันสังขารล่อง หรือในวันสังขารล่อง ชาวไทใหญ่จะไปหาใบตองดอกไม้ในป่าเขาลำเนาไพร ห้วย หนอง คลอง บึง ต่างๆเพื่อที่จะจัดเตรียมเครี่องทำบุญ ”โคหลู่โคตาน(เครื่องไทยทาน)“ ทำห่อข้าว ผักจ๊อกและทำข้าวมุนห่อ (ขนมห่อใบตอง ) นั้นเอง

วันเหน้า ในวันที่ 14 ทุกครัวเรือนจะต้องทำความสะอาดปัดกวาดบ้านเรือนและหิ้งพระเปลี่ยนน้ำดอกไม้แจกัน นอกจากนั้นชาวไทใหญ่ยังถือกันวันนี้ทุกคนจะต้องชำระร่างกายสระผมสระเกล้าด้วยน้ำส้มป่อยถือเป็นการปัดกวาดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกจากร่างกาย เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต สำหรับเพื่อการต้อนรับปีใหม่

วันที 15 เมษายน เป็นวันซางจ่านขึ้น วันที่ 16 วันปีใหม่หรือเข้าสู่ศักราชใหม่ ในวันนี้ผู้หญิงชาวไทใหญ่จะตื่นแต่เช้าเตรีมข้าวปลาอาหารข้าวดอกๆไม้ลำเทียน “ ต่างซอมต่อ” ถวายข้าวผลไม้พระพุทธรูปและอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ที่มีพระคุณทั้งหลาย หลังจาก “ ต่างซอมต่อ “ ที่บ้านเสร็จแล้วคนหนุ่มคนสาวลูกหลาน จะต้องเตรียมข้าวดอกๆไม้อาหาร “ ห่อข้าวผักจ๊อก “ ไป “ กั่นตอ “ หรือ ไปคารวะผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านก่อน หลังจากนั้นจึงจัดเตรียมข้าวของไปทำบุญที่วัด.

เสร็จจากขึ้นปีใหม่ ทำบุญวัดใครวัดมันแล้ว ก็จะมีประเพณี “ กั่นตอ “ หรือ คารวะหัววัดต่างๆโดยเริ่มจากวัดที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดไปจนถึงวัดเจ้าคณะอำเภอและวัดเจ้าคณะตำบล ส่วนจะไปคารวะวัดใดนั้น แต่ละหมู่บ้านจะเป็นที่รู้กันเอง เจ้าภาพจะต้องเตรียมข้าวปลาอาหารคอยต้อนรับ การเล่นน้ำกันนั้นจะต้องเล่นหลังจากเสร็จการทำบุญรับศีลรับพรก่อน ชาวไทใหญ่ไม่นิยมเล่นน้ำในบริเวณวัด ถือกันว่าถ้าหากน้ำเสื้อผ้าจากร่างกายลงสู่พื้นดินในวัดจะเป็นบาป อย่างยิ่ง เพราะเป็นน้ำที่สกปรก

งานเทศกาล ปีใหม่” ซางจ่าน” หรือ สงกรานต์นี้เป็นงานประเพณีปีใหม่ในทางพระพุทธศาสนา สำหรับงานประเพณีปีใหม่ เดือนเจ๋ง หรือ เดือน มกราคม นั้นเป็นวันปีใหม่ของชนชาติไต หรือ ไทใหญ่นั้นเอง.

เว็บไซท์นี่เป็นทรัพย์สมบัติของ วัดป่าเป้า

Copyright © 2015 Wat Pa Pao. All Rights Reserved.

Contact us :webmaster@watpapao.org

Phone: (053-418-046)