ชุดเครื่องแต่งในงานปอยส่างลอง (บวชลูกแก้วหรือบวชนาค)วัดป่าเป้า

จ้องคำ (ร่มทอง)

ส่างลองในเครื่องแต่งเต็มชุด

ปานกุม(หมวกส่างลอง)

     
     
     
     
     
 

รายละเอียดพิธีปอยส่างลองภาษาไทใหญ่

ไปสู่หน้าหลักปอยส่างลอง

 

พิธีบวชส่างลอง-จางลอง


เว็บไซท์นี่เป็นทรัพย์สมบัติของ วัดป่าเป้า

Copyright © 2015 Wat Pa Pao. All Rights Reserved.

Contact us :webmaster@watpapao.org

Phone: (053-418-046)