ประวัติวัดป่าเป้า
ชุมชนวัดป่าเป้า
ท่านเจ้าอาวาส
ประเพณีวัฒนธรรม

วัดป่าเป้าตั้งอยู่บนถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัด เชีองใหม่เป็นวัดศิงปะไทยใหญ่ผสมพม่า ..."คลิกอ่านต่อ"...

จากคติเรื่องทักษาเมืองที่ใช้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์มังรายบริเวณที่ตั้งชุมชนป่าเป้า..."คลิกอ่านต่อ"...

ท่านเจ้าอาวาสพระครูอมรวีรคุณ-อินฺทวีโร-นุแดง เป็นชาว บ.เบียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ..."คลิกอ่านต่อ"...

ในรอบปี12เดือนนี้ชาวไทใหญ่จะประกอบประเพณีต่างๆดังที่ ..."คลิกอ่านต่อ"...


ประเพณีเข้าพรรษาที่วัดป่าเป้า
ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม จะจัดประเพณี “ หลู่หมอกไม้ “ หรือ ถวายดอกไม้เข้าพรรษา ตัดกระดาษทำเป็นรูป วัว ควาย ช้าง ม้า กระบอกน้ำธูปเทียน ดอกไม้ อย่างละหนึ่งพัน( หนึ่งเห๋ง ) กระบอกน้ำกระบอกทราย กระดาษรูป ไก่ ปลา แพะ เสือ นาคกา(นาค) อย่างละหนึ่งพัน นำไปถวายที่วัด ทำตามคำสั่ง ขุนหอคำ ( พระมหากษัตริย์ ) อโศกมหาราช ( อะซอกะ) เพื่อไปขอคารวะ (ตองป่าน หรือ ขอสู่มา ) ต่อพระพุทธเจ้า ตามความเชื่อถือในสมัยนั้น เรียกพิธีนี้ว่า อาณาจักรสี่โหล่ง ( สี่อัน ) ประกอบด้วย หนึ่ง เสือ สอง สิงห์ สาม นาคกา ( หรือพญานาค ) สี่ ก๋าหล่น (พญาครุฑ) การกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างแรง 

คลิกอ่านต่อ...


ประเพณีออกพรรษาที่วัดป่าเป้า


ประเพณีปอยส่างลองวัดป่าเป้า

เทศกาลปอยส่างลองชาวไตหลวงจะเริ่มจัดกันในฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนสี่เดือนหกเหนือหรือเดือนมีนาคม จนถึงเดือนเจ็ดเดือนเก้าเหนือหรือเดือนมิถุนายนทุกปีเด็กชาวไตหลวงเวลามีอายุเต็ม15ปีปัจจุบันนี้เด็ก อายุ8-12ขวบก็เตรียมบวชแล้วจะนำบรรพชาเป็นสามเณร

สมัยก่อนถ้าเด็กอายุเต็มบรรพชาจะนำไปอยู่วัดกับพระครูซึ่งเป็นเจ้าอาวาสหนึ่งพรรษาก่อนบวชเพื่อเรียน ธรรมคำบรรพชาและฝึกฝนรายการบรรพชาให้พร้อมทุกประการก่อนถึงเวลาบรรพชาเด็กที่จำอยู่วัด ก่อนบรรพชานี้ภาษาไตหลวงเรียกว่ากัปปิหรือกับปิยะแต่ในสมัยนี้ถือเอาตามระเบียบใหม่ตามกาลเวลา เตรียมการก่อนบรรพชาแค่15วันหรือ1เดือนก็เพียงพอแล้วโดยเฉพาะเด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงประถม หรือมัธยมแต่ทว่าในชนบทยังยึดถือประเพณีเตรียมบรรพชาข้ามพรรษาเดือนเหมือนเดิมทุกอย่าง

คลิกอ่านต่อ...

ศูนย์การเรียนวัดป่าเป้า

 
ก.ศ.น โรงเรียนปฐมศิกษา อบรมภาษาไทยภาคค่ำ ภาษาไทยใหญ่วันอาทิตย์ อบรมสอนภาษาอังกฤษ

เว็บไซท์นี่เป็นทรัพย์สมบัติของ วัดป่าเป้า

Copyright © 2015 Wat Pa Pao. All Rights Reserved.

Contact us :webmaster@watpapao.org

Phone: (053-418-046)