ปอยทานห่อต้นลมซึ่งหาดูได้ยากมากในรัฐฉานภาคกลางที่หนี่ง

กลับสู่วัฒนธรรมประเพณี

เข้าสู่เว็บไซท์วัดป่าเป้า---


เว็บไซท์นี่เป็นทรัพย์สมบัติของ วัดป่าเป้า

Copyright © 2015 Wat Pa Pao. All Rights Reserved.

Contact us :webmaster@watpapao.org

Phone: (053-418-046)