ปอยส่างลองวัดป่าเป้า
ความเป็นมาการฟ้อนรำนก-โต
ประวัติความเป็นมาจองพระรา
ปอยตานเข้าหว่า(พรรษา)

..."คลิกอ่านต่อ"...

."คลิกอ่านต่อ"...

."คลิกอ่านต่อ"...

..."คลิกอ่านต่อ"...

ปอยตานต้นเกี๊ยะเพ็ญเดือน 12
ปอยตานหอลม
กิจกรรมเวียนเทียนเข้าพรรษา
ปอยตานกฐิน

..."คลิกอ่านต่อ"...

..."คลิกอ่านต่อ"...

."คลิกอ่านต่อ"...

..."คลิกอ่านต่อ"...

   
ปอยซอนน้ำ (สงกรานต์)
ปอยตานข้าวยาคุเดือน 3
   

..."คลิกอ่านต่อ"...

."คลิกอ่านต่อ"...

."คลิกอ่านต่อ"...

..."คลิกอ่านต่อ"...


เว็บไซท์นี่เป็นทรัพย์สมบัติของ วัดป่าเป้า

Copyright © 2015 Wat Pa Pao. All Rights Reserved.

Contact us :webmaster@watpapao.org

Phone: (053-418-046)