วัดป่าเป้ายินดีตอนรับทุกๆท่านที่มาเยือน

 • พระประธานแบบสืลปะไทยใหญ่ในวิหาร
 • พระพุทธรุปในอาคารหม่อมบัวไหล
 • วัดป่าเป้าหลังเดิม
 • พระอุโบสถ์
 • พระเจติย์องค์ใหญ่ในวัด
 • พระเจติย์องค์ใหญ่และอาคารหม่อมบัวไหล
 • อาคารพิพิธภัณฑ์
 • ทำบุญเข้าหว่า (เข้าพรรษา)ที่วัดที่วัด
 • ปอยออกหว่า (ออกพรรษา)ที่วัด
 • จองพราปอยออกหว่าที่วัด
 • ปอยส่างลองครั่งที่หนึ่ง
 • songran festival
 • นกกินนารีของชาววัดป่าเป้า
 • การฟ้อนรำนกโตในงานปอยออกหว่า
 • การฟ้อนรำกองมองเซิงไทยใหญ่วัดป่าเป้า
 • สอนเรียนอ่าภาษาไทยใหญ่ภาคค่ำที่วัด
 • สอนเรียนอ่าภาษา English ภาคค่ำที่วัด
 • สอนเรียนอ่าภาษาไทยภาคค่ำที่วัด

คลิกเข้าเยี่ยมชม

Click here to visit more>>>

Copyright © 2015 Wat Pa Pao.

ขอเชิญเข้าปอยส่างลองวัดป่ากล้วยชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วัน 4-6 เมษายน พ.ศ.2560